Femunden

Femunden, vakkert område på vest og østsiden av Femunden. Mitt kjenskap til Femunden er på østsiden, mellom Femunden og svensegrensen. Flott område med både skog og vidder

Bilder

Femunden Femunden Femunden Femunden Femunden